PreviewE

Koralbok for den norske kirke·Johan Eb

  PreviewE
 1. Akk Fader, la ditt ord

  Johan Muren

  2:39
 2. Akk Herre Gud - A Melodi

  Johan Muren

  2:15
 3. Akk Herre Gud - B Melodi

  Johan Muren

  3:17
 4. Aldri er jeg uten våde. - A Melodi

  Johan Muren

  2:12
 5. Aldri er jeg uten våde. - B Melodi

  Johan Muren

  2:21
 6. Alene Gud i himmerik

  Johan Muren

  4:27
 7. Alltid freidig når du går

  Johan Muren

  1:21
 8. Altets bærer, uten bånd

  Johan Muren

  3:54
 9. Alt står i Guds faderhånd

  Johan Muren

  1:57
 10. Apostlene satt i Jerusalem

  Johan Muren

  3:28
 11. Arbeid, ti natten kommer

  Johan Muren

  2:30
 12. Av dypest nöd

  Johan Muren

  4:08
 13. Blomstre som en rosengård

  Johan Muren

  4:22
 14. Delig er den himmel blå

  Johan Muren

  3:29
 15. Deilig er jorden

  Johan Muren

  2:25
 16. Den lyse dag forgangen er

  Johan Muren

  3:23
 17. Den signede dag, som nu vi ser

  Johan Muren

  3:28
 18. Den store, hvite flokk - Melodi A

  Johan Muren

  4:03
 19. Den trange vei

  Johan Muren

  4:21
 20. Det er så yndig å fölges ad

  Johan Muren

  3:05
 21. Det hev ei rosa sprunge

  Johan Muren

  2:45
 22. Det koster mer enn man fra först betenker - Melodi A

  Johan Muren

  4:26
 23. Det koster mer enn man fra först betenker - Melodi B

  Johan Muren

  4:32
 24. Dette er dagen som Herren har gjort

  Johan Muren

  1:44
 25. Du Frelser har vår barndom villet ære

  Johan Muren

  2:36
 26. Du Herre, som er sterk og stor

  Johan Muren

  2:34
 27. Du som går ut fra den levende Gud

  Johan Muren

  4:39
 28. Dypt heller året i sin gang

  Johan Muren

  2:36
 29. Dyre bord som Jesus dekker

  Johan Muren

  3:53
 30. Eg lét att mine tröytte augnekvarmar

  Johan Muren

  2:47
 31. Er du mismodig

  Johan Muren

  2:40
 32. Et barn er födt i Betlehem - Menodi B

  Johan Muren

  4:30
 33. Et trofast hjerte, Herre min

  Johan Muren

  3:58
 34. Far herut, urene ånd

  Johan Muren

  4:30
 35. Far, verden, far vel - Melodi B

  Johan Muren

  4:35
 36. Fedrane kyrkja i Noregs land

  Johan Muren

  3:47
 37. Folkefrelsar, til oss kom - Melodi A

  Johan Muren

  3:00
 38. Folkefrelsar, til oss kom - Melodi B

  Johan Muren

  3:00
 39. Fred til bot for bittert savn

  Johan Muren

  1:59
 40. Fryd dig, du Kristi brud - Melodi A

  Johan Muren

  4:30
 41. Fryd dig, du Kristi brud - Melodi B

  Johan Muren

  4:24
 42. Frykt, mitt barn, den sanne Gud - Melodi A

  Johan Muren

  3:55
 43. Frykt, mitt barn, den sanne Gud - Melodi B

  Johan Muren

  3:46
 44. Gjör det lille du kan

  Johan Muren

  3:00
 45. Glade jul, hellige jul

  Johan Muren

  2:32
 46. Gladelig vil vi halleluja kvede

  Johan Muren

  3:03
 47. Gud er nådig

  Johan Muren

  2:33
 48. Gud, la oss i din kunnskap fremmes

  Johan Muren

  1:03
 49. Gud, sign vår konge god

  Johan Muren

  1:07
 50. Gud sin egen Sönn os gav

  Johan Muren

  1:50
 51. Guds menighet, syng

  Johan Muren

  2:21
 52. Guds Sönn er kommet til oss ned

  Johan Muren

  3:23
 53. Gå nu hen og grav min grav - Melodi A

  Johan Muren

  3:39
 54. Gå nu hen og grav min grav - Melodi B

  Johan Muren

  3:10
 55. Han på korset, han alene

  Johan Muren

  3:43
 56. Har hånd du lagt

  Johan Muren

  2:35
 57. Heilag, heilag, Herre stor

  Johan Muren

  2:33
 58. Hellig, Hellig, Hellig

  Johan Muren

  3:24
 59. Her ei ties - Melodi A

  Johan Muren

  3:47
 60. Herre, du et hjem oss gav

  Johan Muren

  3:09
 61. Herre Gud, ditt dyre navn og ære

  Johan Muren

  2:04
 62. Herre, Gud Fader - Melodi A

  Johan Muren

  4:24
 63. Herre, Gud Fader - Melodi B

  Johan Muren

  2:33
 64. Herre, jeg har handlet ille - Melodi A

  Johan Muren

  4:03
 65. Herre, jeg har handlet ille - Melodi B

  Johan Muren

  4:08
 66. Herre Jesus, kom tilstede

  Johan Muren

  1:57
 67. Herre Jesus Krist

  Johan Muren

  4:04
 68. Himmmelskapar, höyr

  Johan Muren

  3:45
 69. Himmelske Fader, herleg utan like

  Johan Muren

  3:09
 70. Hjelp, ja kvar er hjelp å få

  Johan Muren

  2:48
 71. Hjem jeg lenges

  Johan Muren

  1:45
 72. Hjerte, löft din gledes vinger

  Johan Muren

  3:47
 73. Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord

  Johan Muren

  1:32
 74. Hos Gud er idel glede

  Johan Muren

  2:30
 75. Hvad kan oss komme til for nöd

  Johan Muren

  4:41
 76. Hvad vinnes på verdens det villsomme hav

  Johan Muren

  4:15
 77. Hvor er det godt å lande

  Johan Muren

  1:24
 78. Hvor salig er den lille flokk

  Johan Muren

  2:30
 79. Hyggelig, rolig

  Johan Muren

  3:12
 80. Höit fra det himmelske höie

  Johan Muren

  2:33
 81. I bygge skal huset

  Johan Muren

  4:12
 82. I fyrste upphav

  Johan Muren

  4:40
 83. I Herrens vingårds-svenner

  Johan Muren

  4:15
 84. I Jesu namn me stemna fram

  Johan Muren

  3:47
 85. I Jesu navn

  Johan Muren

  3:32
 86. I kristne som tör trede

  Johan Muren

  3:48
 87. Ingen vinner fram til den evige ro

  Johan Muren

  2:30
 88. I prektige himler - Melodi B

  Johan Muren

  3:26
 89. Ja, vi elsker dette landet

  Johan Muren

  2:13
 90. Jeg arme synder trede må

  Johan Muren

  3:55
 91. Jeg er en seiler på livets hav

  Johan Muren

  4:49
 92. Jeg er rede til å bede

  Johan Muren

  4:03
 93. Jeg er så glad hver julekveld

  Johan Muren

  3:35
 94. Jeg har min sak

  Johan Muren

  4:58
 95. Jeg kysser dine hender

  Johan Muren

  4:12
 96. Jeg lever og vet hvor lenge for visst

  Johan Muren

  3:14
 97. Jeg ser dig, o Guds Lam

  Johan Muren

  4:57
 98. Jeg vet mig en sövn - Melodi A

  Johan Muren

  4:42
 99. Jesus, det eneste - Melodi A

  Johan Muren

  3:28
 100. Jesus, det eneste - Melodi B

  Johan Muren

  2:37