PreviewE

Štúdium Biblie·ZmeňSvojŽivot - John Bible

  PreviewE
 1. Úvod - Zmeň svoj život - prečo učím Bibliu?

  Zmeň svoj život - John Bible

  3:47
 2. 1. časť - Sola Scriptura

  Zmeň svoj život - John Bible

  9:48
 3. 2. časť - Obsah Biblie

  Zmeň svoj život - John Bible

  21:02
 4. 3.časť - Narodenie Ježiša Krista, Betlehem, Herodes - Evanjelium podľa Matúša (1-2.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  19:29
 5. 4.časť - Ján Krstiteľ, Holubica, Pokánie - Evanjelium podľa Matúša (3.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  16:01
 6. 5.časť - Pokušenie, Apoštoli, Syn Boží - Evanjelium podľa Matúša (4.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  20:48
 7. 6.časť - Božie prikázania, Peklo, Nebeské Kráľovstvo, Kázeň - Evanjelium podľa Matúša (5.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  33:24
 8. 7.časť - Modlitba Otčenáš, Pôst - Evanjelium podľa Matúša (6.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  29:12
 9. 8.časť - Úzka cesta, Falošný prorok, Dom na skale - Evanjelium podľa Matúša (7.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  36:19
 10. 9.časť - Malomocný, Kafarnaum, Démonom posadlí - Evanjelium podľa Matúša (8.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  34:16
 11. 10.časť - Milosrdenstvo, Odpustenie hriechov, Vzkriesenie - Evanjelium podľa Matúša (9.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  33:12
 12. 11.časť - Vyvolenie 12. Apoštolov, Posolstvo spásy - Evanjelium podľa Matúša (10.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  37:43
 13. 12.časť - Evanjelium, Prenasledovanie kresťanov - Evanjelium podľa Matúša (10.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  17:46
 14. 13.časť - Kristus spasiteľ, Nebeské Kráľovstvo, Ján Krstiteľ, Eliáš - Evanjelium podľa Matúša (11.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  35:08
 15. 14.časť - Sobota, Anjeli a démoni, Božia láska - Evanjelium podľa Matúša (12.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  34:52
 16. 15.časť - Hriech proti Duchu Svätému - Evanjelium podľa Matúša (12.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  27:37
 17. 16.časť - Autorita Písma, Podobenstvo o rozsievačovi - Evanjelium podľa Matúša (13.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  42:28
 18. 17.časť - Ježišove podobenstvá - kúkoľ a pšenica, kvas - Evanjelium podľa Matúša (13.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  30:19
 19. 18.časť - Podobenstvo o perle a skrytom poklade - Evanjelium podľa Matúša (13.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  25:34
 20. 19.časť - Smrť Jána Krstiteľa - Herodes a Salome, nasýtenie 5000, Ježiš chodí po mori (14.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  37:55
 21. 20.časť - 10 Božích prikázaní, Cti otca svojho i matku svoju - Evanjelium podľa Matúša (15.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  30:36
 22. 22.časť - "Peter, ty si skala", Nasledovanie Krista (16.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  34:30
 23. 21.časť - Mária Magdaléna, Sebectvo, Farizeji a kvas - Evanjelium podľa Matúša (16.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  29:49
 24. 23.časť - Eliáš, Mojžiš, Viera a premenenie - Evanjelium podľa Matúša (17.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  28:42
 25. 24.časť - Božie kráľovstvo, Hriech v cirkvi - Evanjelium podľa Matúša (18.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  27:52
 26. 25.časť - Kráľ a dlžníci, Odpustenie - Evanjelium podľa Matúša (18.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  18:49
 27. 26.časť – Rozvod a cudzoložstvo, Eunuch, Boháč a desatoro - Evanjelium podľa Matúša (19.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  30:04
 28. 27.časť – Podobenstvo o vinici, Jakub, Ján a krst ohňom - Evanjelium podľa Matúša (20.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  32:53
 29. 28.časť - Vtiahnutie do Jeruzalema, Chrám, Vyschnutý fík - Evanjelium podľa Matúša (21.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  29:54
 30. 29.časť - Židia a podobenstvo o vinici, uholný kameň - Evanjelium podľa Matúša (21.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  24:12
 31. 30.časť - Kráľovská svadba, Zmŕtvychvstanie, Dve prikázania - Evanjelium podľa Matúša (22.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  30:28
 32. 31.časť - Beda vám, zákonníci, slepí vodcovia a pokrytci - Evanjelium podľa Matúša (23.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  25:21
 33. 32.časť - Obielené hroby, vrahovia prorokov, plemä vreteníc - Evanjelium podľa Matúša (23.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  17:52
 34. 33.časť - Zničenie chrámu, koniec sveta, znamenia doby konca - Evanjelium podľa Matúša (24.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  26:09
 35. 34.časť - Zničenie chrámu, koniec sveta, znamenia doby konca - Evanjelium podľa Matúša (24.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  40:12
 36. 35.časť - Podobenstvo o desiatich pannách, Ženích prichádza - Evanjelium podľa Matúša (25.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  31:31
 37. 36.časť - Podobenstvo o sluhoch, talenty a hrivny človeka - Evanjelium podľa Matúša (25.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  19:19
 38. 37.časť - Súdny deň, ovce a kozly, "...mne ste učinili" - Evanjelium podľa Matúša (25.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  19:35
 39. 38.časť - Mária Magdaléna a nardový olej, Judášova zrada - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  27:18
 40. 39.časť - Veľká noc (Pesach), Umývanie nôh a očistenie srdca - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  25:45
 41. 40.časť - Večera Pánova (Eucharistia), Kalich vína a chlieb - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  21:00
 42. 41.časť - Duch Svätý a jeho úloha, Cesta, Pravda a Život - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  23:19
 43. 42.časť - Vinná réva (vinič), Kristova Veľknazská modlitba - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  30:13
 44. 43.časť - Getsemanská záhrada a kalich utrpenia, Zajatie - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  32:20
 45. 44.časť - Vypočúvanie pred Annášom a Kajfášom, Odsúdenie - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  35:00
 46. 45.časť - "Evanjelium podľa Judáša" (perspektíva zradcu) - Evanjelium podľa Matúša (26.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  16:03
 47. 46.časť - Kristus pred Pilátom a Herodesom - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  19:54
 48. 47.časť - Znova pred Pilátom, zbičovanie a odsúdenie Ježiša - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  24:20
 49. 48.časť - Cesta na Golgotu, ukrižovanie Spasiteľa sveta - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  24:32
 50. 49.časť - Smrť Spasiteľa na kríži, divy pri ukrižovaní - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  28:39
 51. 50.časť - Dokonané je! Veľký spor vekov, Kristus vs Lucifer - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  18:35
 52. 51.časť - Jozef z Arimatie, Nikodém a pochovanie Krista - Evanjelium podľa Matúša (27.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  18:40
 53. 52.časť - Zmŕtvychvstanie a svedectvo vojakov - Evanjelium podľa Matúša (28.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  14:42
 54. 53.časť - Zmŕtvychvstanie, svedectvo Márie Magdalény a žien - Evanjelium podľa Matúša (28.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  13:10
 55. 54.časť - Cesta do Emauz (pokračovanie evanjelia Matúša) - Evanjelium podľa Lukáša (24.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  11:47
 56. 55.časť - Neveriaci Tomáš (pokračovanie evanjelia Matúša) - Evanjelium podľa Lukáša (24.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  14:34
 57. 56.časť - Stretnutie v Galilei (pokračovanie evanjelia Matúša) - Evanjelium podľa Jána (21.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  21:45
 58. 57.časť - Choďte a robte učeníkmi všetky národy - Evanjelium podľa Matúša (28.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  14:20
 59. 58.časť - Budú ich sprevádzať tieto znamenia ... - Evanjelium podľa Matúša (28.kapitola)

  Zmeň svoj život - John Bible

  13:05
 60. 59.časť - Koniec veľkolepého príbehu o bytosti z Nebies - Evanjelium podľa Matúša

  Zmeň svoj život - John Bible

  26:49