PreviewE

Aska Kaneko·Top tracks

  PreviewE
 1. Haruka

  Gaia Cuatro, Aska Kaneko, Gerardo Di Giusto, Tomohiro Yahiro, Carlos Buschini, Paolo Fresu

  6:03
 2. Fade

  Aska Kaneko, Satoru Shionoya

  3:48
 3. Calling Forth

  Amy Camie, Aska Kaneko

  4:44
 4. Nada

  Gaia Cuatro, Aska Kaneko, Gerardo Di Giusto, Tomohiro Yahiro, Carlos Buschini, Paolo Fresu

  8:34
 5. Inner Garden

  Aska Kaneko

  7:07
 6. Mizuho

  Gaia Cuatro, Aska Kaneko, Gerardo Di Giusto, Tomohiro Yahiro, Carlos Buschini

  8:35
 7. The Moon Nocturne

  Aska Kaneko

  4:32
 8. Sin Vueltas

  Gaia Cuatro, Aska Kaneko, Gerardo Di Giusto, Tomohiro Yahiro, Carlos Buschini

  6:33
 9. A Voice Calling

  Amy Camie, Aska Kaneko

  5:05
 10. Jugadeta

  Gaia Cuatro, Aska Kaneko, Gerardo Di Giusto, Tomohiro Yahiro, Carlos Buschini

  3:53