PreviewE

Stare Miasto·Stare Miasto

  PreviewE
 1. Od Autora (Intro)

  EStare Miasto

  1:10
 2. Bohaterzy

  EStare Miasto

  4:03
 3. Skit 1

  EStare Miasto

  0:16
 4. Fałszywe Rzeczy

  EStare Miasto

  3:37
 5. Skit 2

  EStare Miasto

  1:06
 6. Pragnienia

  EStare Miasto, TEDE, Numer Raz

  5:33
 7. Skit 3

  EStare Miasto

  0:14
 8. Jak Się Poruszać

  EStare Miasto, Funky Cork

  5:07
 9. Nuda (Gdy Nudzę Się Jest Nudno)

  EStare Miasto

  4:57
 10. Skit 4

  EStare Miasto

  0:08
 11. Stare Miasto

  EStare Miasto

  3:50
 12. Skit 5

  EStare Miasto

  1:04
 13. Manifest Blokersów (Krytykujesz)

  EStare Miasto

  3:45
 14. Napadnabank

  EStare Miasto

  4:22
 15. Czy Pamiętasz (Pamięć Zawodzi)

  EStare Miasto, Lady K

  4:42
 16. Skit 6

  EStare Miasto

  0:12
 17. Płomień

  EStare Miasto, Pezet, Onar

  3:33
 18. Skit 7

  EStare Miasto

  0:18
 19. Wakacje (Czas Jest Wolny)

  EStare Miasto, Lady K

  5:01
 20. 4 Elementy

  EStare Miasto, Numer Raz

  4:06
 21. Outro Jam

  EStare Miasto

  2:44