PreviewE

Tiro No Escuro·Chocolate Negro

  PreviewE
 1. Foge, Foge

  Chocolate Negro

  5:04
 2. Finalidade

  Chocolate Negro

  3:54
 3. LM

  Chocolate Negro

  3:31
 4. Arigatou

  Chocolate Negro

  3:25
 5. Tiro No Escuro

  Chocolate Negro

  3:59
 6. Sonhar E Acordar

  Chocolate Negro

  2:54
 7. Sozinho

  Chocolate Negro

  3:39
 8. Verdade

  Chocolate Negro

  3:48
 9. Ruas Tortas (Crazy)

  Chocolate Negro

  3:56