PreviewE

Xin mặt trời ngủ yên·Mỹ Linh

  PreviewE
 1. Lá đổ muôn chiều

  Mỹ Linh

  6:38
 2. Đâu phải bởi mùa thu

  Mỹ Linh

  5:46
 3. Suối mơ

  Mỹ Linh

  5:38
 4. Lãng đãng chiều đông Hà Nội

  Mỹ Linh

  6:50
 5. Xin mặt trời ngủ yên

  Mỹ Linh

  5:34
 6. Nỗi buồn

  Mỹ Linh

  6:06
 7. Chuyển bến

  Mỹ Linh

  5:15
 8. Muộn

  Mỹ Linh

  3:15
 9. Thu quyến rũ

  Mỹ Linh

  6:20
 10. Biển nỗi nhớ và em

  Mỹ Linh

  4:45