PreviewE

Deathless·Razo

  PreviewE
 1. Sentenciado

  Razo

  4:01
 2. Attack Me

  ERazo

  3:00
 3. Metal

  Razo

  4:44
 4. Guerrero

  Razo

  4:20
 5. Pisadas

  Razo

  3:14
 6. Muere

  ERazo

  3:45
 7. Asesina

  ERazo

  4:21
 8. Flame

  Razo

  4:20
 9. Tierras Extrañas

  Razo

  3:18
 10. Deathless

  ERazo

  5:13