Insikt

  PreviewE

Spira

  PreviewE

Insikt·Spira

  PreviewE
 1. Knutar

  Spira

  3:44
 2. Själv

  Spira

  3:47
 3. Musik

  ESpira

  3:23
 4. 365

  Spira

  3:37
 5. Pyramid

  Spira

  4:10