PreviewE

Devotion·Karl Ivar Refseth Trio

  PreviewE
 1. Song for a Good Friend

  Karl Ivar Refseth Trio

  3:53
 2. Cloud-Groove

  Karl Ivar Refseth Trio

  5:17
 3. Dear Lord

  Karl Ivar Refseth Trio

  7:20
 4. Augustchoral

  Karl Ivar Refseth Trio

  3:04
 5. Indecision

  Karl Ivar Refseth Trio

  3:42
 6. Variations on Tsuki No Oto (Takashi Ueno: Tenniscoats)

  Karl Ivar Refseth Trio

  2:58
 7. Betrayal

  Karl Ivar Refseth Trio

  4:40
 8. O-4

  Karl Ivar Refseth Trio

  3:07
 9. Wise Man

  Karl Ivar Refseth Trio

  6:54
 10. The Old Pike

  Karl Ivar Refseth Trio

  4:46
 11. Oliver

  Karl Ivar Refseth Trio

  3:30