PreviewE

    PreviewE

S2E6 | Michal Blažej, Lighting Beetle*: Polovica slovenských firiem vôbec nepracuje so zákazníkom·Mar 23·Minimum Viable Podcast

    PreviewE

Discover even more podcasts on Spotify