TV-förfrågningar, nostalgitripp och målbrottssång·May 12·Mellan Himmel och Jord