01. Welcome. Tại sao mình quyết định làm podcast về Phát âm?ESep 2020Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

01. Welcome. Tại sao mình quyết định làm podcast về Phát âm?

ESep 2020Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

-00:00
13:46
  • Play on Spotify
  • Copied to clipboard
Close X
Privacy Policy·Terms & Conditions