Wojciech A. Hoffman - O pomysłach i planach na to jak pomóc studentom odnaleźć ich własną ścieżkę rozwoju w animacji i motion designFeb 2021Motion Kiosk

Wojciech A. Hoffman - O pomysłach i planach na to jak pomóc studentom odnaleźć ich własną ścieżkę rozwoju w animacji i motion design

Feb 2021Motion Kiosk

-0:00:00
1:05:40
·