#13: Xu hướng DeFi phần 1 - Vay tiền dễ dàng với crypto currency ·Jun 2020·NIVIKI Podcast - Công nghệ & Cuộc sống