SLAID

SLAID

Popular

Popular releases

Albums

Singles and EPs

About

1 monthly listener

SLAID - muzyczno-wizualny organizm powołany do życia przez Rafała Litwina w 2015 r. W początkowej fazie był projektem czysto muzycznym. Owocem tego okresu jest inspirowana dźwiękami miasta płyta Sands. W tworzeniu warstw muzycznej i wokalnej udział biorą każdorazowo zapraszani goście. Zmienny z założenia osobowy skład projektu ma zapewnić uniknięcie muzycznej homogeniczności.

W efekcie powstałe do tej pory utwory można śmiało określić jako wielowymiarowe. Są syntezą brzmień technologicznych, industrialnych, trip-hopu, alternatywnego popu. Jednym z ważniejszych założeń projektu jest otwartość na inspiracje i szeroko zakrojone poszukiwania muzyczne.

34

Followers