Lasse Mattila

Lasse Mattila

Popular

Popular releases

Albums

Singles and EPs

About

57 monthly listeners

”Skärvor blir musik i Lasse Mattilas händer" Lasse Mattila är finskfödd singer-songwriter, socionom och opinionsbildare. Lasse har under de senaste 20 åren uppträtt med sin musik i såväl Sverige, Finland, Norge och Danmark. Utöver musiken är Lasse en flitigt anlitad föreläsare i frågor rörande psykisk hälsa/ohälsa och barns och ungas utsatthet och utanförskap.För mer info: www.lassemattila.com/musik.

88

Followers