Amb l'esperança entre les dents

Amb l'esperança entre les dents