Bronisław Rutkowski: Polskie Pastorałki

Bronisław Rutkowski: Polskie Pastorałki