לא על צימוקים ולא על שקדים (מתוך פרויקט ״שם עולם״)