Så kort ein sommar menneska har - Songs by Gisle Kverndokk

Så kort ein sommar menneska har - Songs by Gisle Kverndokk