Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει

Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει