Spotify
album · 2011

Komba

Buraka Som Sistema
# Song Artist
1
Eskeleto
Buraka Som Sistema , African Boy
Buraka Som Sistema, African Boy 4:29
2
Komba
Buraka Som Sistema , Kaysha
Buraka Som Sistema, Kaysha 3:20
3
Voodoo Love
Buraka Som Sistema , Terry Lynn , Sara Tavares
Buraka Som Sistema, Terry Lynn, Sara Tavares 3:36
4
Tira o pé
Buraka Som Sistema
Buraka Som Sistema 3:54
5
(We stay) Up All Night
Buraka Som Sistema , Roses Gabor , Blaya
Buraka Som Sistema, Roses Gabor, Blaya 3:55
6
Hypnotized
Buraka Som Sistema
Buraka Som Sistema 4:54
7
LOL & POP
Buraka Som Sistema , Blaya
Buraka Som Sistema, Blaya 3:31
8
Vem curtir
Buraka Som Sistema , Stereotyp
Buraka Som Sistema, Stereotyp 2:20
9
Candonga
Buraka Som Sistema
Buraka Som Sistema 4:47
10
Hangover (BaBaBa)
Buraka Som Sistema
Buraka Som Sistema 4:52
11
Macumba
Buraka Som Sistema , Mixhell
Buraka Som Sistema, Mixhell 3:01
12
Burakaton - Bonus Track
Buraka Som Sistema , Bomba Estéreo
Buraka Som Sistema, Bomba Estéreo 3:40
Do you have the Spotify app?