ช้ำคือเรา (Version สมอารมณ์)

ช้ำคือเรา (Version สมอารมณ์)