Applåder från rummet bredvid

Applåder från rummet bredvid