This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Horizon 8 (Live)

By Royal Concertgebouw Orchestra, Iván Fischer, Ryan Wigglesworth, Martyn Brabbins

2018 • 13 songs

 1. 1.
  Trombone Concerto: Larghetto - Allegro - Tempo primo (Live) - James MacMillan , Jörgen Van Rijen ,
  8:310:30
 2. 2.
  Trombone Concerto: Andante - Allegro - Meno mosso - Presto - Poco meno mosso (Live) - James MacMillan , Jörgen Van Rijen ,
  15:020:30
 3. 3.
  Trombone Concerto: Allegro - Andante - Largamente - Meno mosso (Live) - James MacMillan , Jörgen Van Rijen ,
  5:290:30
 4. 4.
  Horn Concerto, Op. 28: Intrada (Live) - Oliver Knussen , Félix Dervaux ,
  2:080:30
 5. 5.
  Horn Concerto, Op. 28: Fantastico (Live) - Oliver Knussen , Félix Dervaux ,
  6:100:30
 6. 6.
  Horn Concerto, Op. 28: Cadenza (Live) - Oliver Knussen , Félix Dervaux ,
  1:370:30
 7. 7.
  Horn Concerto, Op. 28: Envoi (Live) - Oliver Knussen , Félix Dervaux ,
  3:180:30
 8. 8.
  Nasimi-Passion: Quarter Note = 80 (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Unknown Artist ,
  4:500:30
 9. 9.
  Nasimi-Passion: Dünya duracaq yer deyil (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Netherlands Radio Choir ,
  5:470:30
 10. 10.
  Nasimi-Passion: Gəlmişəm həqdən ənəlhəq, gör nə mənsur olmuşam (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Evez Abdulla ,
  6:220:30
 11. 11.
  Nasimi-Passion: Ey qafil özündǝn bixǝbǝr qafil, oyan! (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Netherlands Radio Choir ,
  4:410:30
 12. 12.
  Nasimi-Passion: Intermezzo (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Netherlands Radio Choir ,
  3:170:30
 13. 13.
  Nasimi-Passion: Yaxmışam, yandırmişam, kül qılmışam zǝrratım (Live) - Franghiz Ali-Zadeh , Evez Abdulla , Netherlands Radio Choir ,
  9:110:30

More by Royal Concertgebouw Orchestra

More Royal Concertgebouw Orchestra

Listen to Horizon 8 (Live) now.

Listen to Horizon 8 (Live) in full in the Spotify app

 • © 2018 RCO Live
 • ℗ 2018 RCO Live