Spotify
album · 2008

Amaia Montero

Amaia Montero
# Song
1 4:17
2 4:34
3 3:48
4 3:24
5 3:30
6 3:24
7 4:05
8 3:44
9 4:25
10 3:33
11 3:44