Shostakovich:Lady Macbeth of Mtsensk/Mstislav Rostropovich

by Mstislav Rostropovich